Καλάθι Αγορών

Shared Φιλοξενία

Βασικό Πλάνο

10 GB Χώρος Δίσκου
1 GB Μηνιαίο Εύρος Ζώνης
10 Email Λογαριασμός
10 Email Λίστα
10 FTP Λογαριασμός
10 Βάση Δεδομένων
1 Υπό Τομείς
1 Παρκαρισμένοι Τομείς
1 Δωρεάν Υποτομέα Κάτω από τους Κύριους Τομείς μας
Δωρεάν Τομέας, Με Τριετή Συνδρομή

Advanced Πλάνο

40 GB Χώρος Δίσκου
40 GB Μηνιαίο Εύρος Ζώνης
40 Email Λογαριασμός
40 Email Λίστα
40 FTP Λογαριασμός
4 Βάση Δεδομένων
4 Υπό Τομείς
4 Παρκαρισμένοι Τομείς
1 Δωρεάν Υποτομέα Κάτω από τους Κύριους Τομείς μας

Extreme Πλάνο

100 GB Χώρος Δίσκου
10 GB Μηνιαίο Εύρος Ζώνης
100 Email Λογαριασμός
100 Email Λίστα
100 FTP Λογαριασμός
10 Βάση Δεδομένων
10 Υπό Τομείς
10 Παρκαρισμένοι Τομείς
1 Δωρεάν Υποτομέα Κάτω από τους Κύριους Τομείς μας