Καλάθι Αγορών

Reseller Φιλοξενία

Reseller 30

30 GB Χώρος Δίσκου
30 GB Μηνιαίο Εύρος Ζώνης
30 Email Λογαριασμός
30 Email Λίστα
30 FTP Λογαριασμός
30 Βάση Δεδομένων
30 Υπό Τομείς
30 Παρκαρισμένοι Τομείς
30 Πρόσθετοι Τομείς
30 cPanel Λογαριασμοί για Μεταπώληση Φιλοξενίας

Reseller Πλάνο 60

60 GB Χώρος Δίσκου
60 GB Μηνιαίο Εύρος Ζώνης
60 Email Λογαριασμός
60 Email Λίστα
60 FTP Λογαριασμός
60 Βάση Δεδομένων
60 Υπό Τομείς
60 Παρκαρισμένοι Τομείς
60 Πρόσθετοι Τομείς
60 cPanel Λογαριασμοί για Μεταπώληση Φιλοξενίας

Reseller Πλάνο 100

100 GB Χώρος Δίσκου
100 GB Μηνιαίο Εύρος Ζώνης
100 Email Λογαριασμός
100 Email Λίστα
100 FTP Λογαριασμός
100 Βάσεις Δεδομένων
100 Υπό Τομείς
100 Παρκαρισμένοι Τομείς
100 Πρόσθετοι Τομείς
100 cPanel Λογαριασμοί για Μεταπώληση Φιλοξενίας

Reseller Απεριόριστα

Απεριόριστος Χώρος Δίσκου
Απεριόριστο Εύρος Ζώνη
Απεριόριστοι FTP Λογαριασμοί
Απεριόριστοι Λογαριασμοί Email
Απεριόριστοι Email Λίστες
Απεριόριστες Βάσεις Δεδομένων
Απεριόριστοι Υπό Τομείς
Απεριόριστοι Παρκαρισμένοι Τομείς
Απεριόριστοι Πρόσθετοι Τομείς
500 cPanel Λογαριασμοί για Μεταπώληση Φιλοξενίας